Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge
Undertittel
Forfattere Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S.M., Bruteig, I.E., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hustad , H., Landa, A., Linnell, J.D.C., Nygård, T., Pedersen, H.C., Skogen, K., Solberg, E.J., Svarstad, H., Swenson, J.E., Sæther , B.-E. & Tveraa, T.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 67: 14pp.
ISBN, ISSN 82-426-1366-4 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no