Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold i Forollhogna Nasjonalpark
Undertittel Fjellet og sauen - og samspillet...
Forfattere Rusch, G.M., Nygård, T., Spörndli , C., Gjershaug, J.O. & Skarpe, C.
År 2003
Kilde Villreinen 2003: 104-111.
ISBN, ISSN
Oppdragsgiver NFR.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no