Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Scenarier for en geografisk differensiert forvaltning av store rovdyr i Norge.
Undertittel
Forfattere Linnell, J.D.C., Landa, A., Skogen, K., Hustad , H. & Andersen, R.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 65: 43pp.
ISBN, ISSN 82-426-1364-8 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no