Publikasjon

Tittel Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder ; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning
Undertittel
Forfattere Aas, Ø., Andersen, O. & Eide, N.E.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 78: 43 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1450-4 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no