Publikasjon

Tittel En økologisk bærekraftig reindrift. Hva begrenser naturlig produksjon og høsting?
Undertittel
Forfattere Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. & Ims, R.A.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 76: 35 pp.
ISBN, ISSN 82-426- 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no