Publikasjon

Tittel Fragmentering i kulturlandskapet og sommerfuglers landskapsøkologi.
Undertittel
Forfattere Fry , G., Fjellstad , W., Scutcliffe , O. & Bakkestuen, V.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 80-84.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no