Publikasjon

Tittel Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004
Undertittel
Forfattere Larsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 5: 28 pp.
ISBN, ISSN 1504-3312
Oppdragsgiver Sira-Kvina kraftselskap.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no