Publikasjon

Tittel Miljøundersøkelser i Østmarka
Undertittel Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003
Forfattere Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Stabbetorp, O.E., Eilertsen , O., Wilmann, B., Bendiksen , K. & Often, A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 56: 44 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1592-6 1504-3312
Oppdragsgiver Jernbaneverket Region Øst.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no