Publikasjon

Tittel Scandlynx : a vision for coordinated lynx research in Scandinavia
Undertittel
Forfattere Linnell, J.D.C., Andrén , H., Liberg , O., Odden, J., Skogen, K. & Andersen, R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 86: 26 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1630-2 1504-3312
Referat

Rapporten presenterer en planer for framtidig forskning på gaupe i Skandinavia. Fokuset er satt på forskning som skal gi forvalterne kunnskap til å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupa i framtida. Vi foreslår at all forskning på gaupe i Skandinavia koordineres under én paraply med navnet Scandlynx. Dette vil gi en best mulig utnyttelse av ressursene. I tillegg vil et skandinavisk prosjekt gjøre oss bedre i stand til å konsentrere forskningen til steder som gir mest relevante data. Vi foreslår 3 intensive studieområder – et i Sarek nord i Sverige, et i Bergslagen sør i Sverige og et område på begge sider av grensen mellom de sørøstre deler av Norge (Hedmark, Akershus and Østfold fylker) og de svenske länene Värmland og Västra Götaland. Forskning i disse områdene vil oppfylle de fleste av kriteriene skissert i rapporten. Prosjektet vil prioritere langtidsoppfølging av voksne hunngauper og deres avkom for å få data på demografi og spredningsatferd. De viktigste forskningstema aktuelle for forvaltningen er etter vår mening (1) høsting (krever data på demografi hos gaupe under ulike miljøforhold), og (2) rekolonisering av sørlige deler av Sverige (krever data på spredning). I tillegg vil aktuelle tema være rovdyr – byttedyr forhold, “intra-guild” interaksjoner med rødrev, ulv og jerv og predasjon på tamrein.C

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no