Publikasjon

Tittel Beskatning av atlantisk laks (Salmo salar L.) i Drammenselva.
Undertittel
Forfattere Sandhaugen , A.I. & Hansen, L.P.
År 2001
Kilde NINA Fagrapport 051: 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0805-469

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no