Publikasjon

Tittel Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
Undertittel Resultater til og med hekkesesongen 2005
Forfattere Lorentsen, S.-H.
År 2005
Kilde NINA Rapport 97: 49pp.
ISBN, ISSN 82-426-1643-4 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no