Publikasjon

Tittel Bakgrunnskunnskap: Regler for laksefiske i elv - formål, virkemidler og tradisjoner.
Undertittel
Forfattere Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 20: 19-21. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no