Publikasjon

Tittel Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan
Undertittel Sluttrapport
Forfattere Røv, N.
År 2006
Kilde NINA Rapport 202: 36 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1762-7
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no