Publikasjon

Tittel Satellitmärkta kungsörnars rörelser i Sverige
Undertittel
Forfattere Nygård, T., Falkendalen , U. & Bergström , T.
År 2006
Kilde Kungsörnen 2006: 48-53.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no