Publikasjon

Tittel Kungsörnar med satellitsändare i Jämtland, vad har skett sen sist?
Undertittel
Forfattere Falkdalen , U. & Nygård, T.
År 2007
Kilde Kungsörnen 2007: 40-45.
ISBN, ISSN 1404-1678

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no