Publikasjon

Tittel Norge i Antarktis : fra erobring til moderne forskning
Undertittel
Forfattere Winther , J.-G., Andersen , R.T., Basberg , B.L., Boman-Larsen , T., Haugland , J.E., Njåstad , B., Orheim , O., Tveraa, T. & Monsen , O.
År 2008
Kilde 239 pp. Schibsted, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-516-2589-0
Referat

I anledning det internasjonale polaråret 2007-2008, utgir vi et rikt illustrert praktverk om det enorme, islagte Antarktis. Boken har klar vekt på Norges forhold til kontinentet. Norge har lange tradisjoner i Antarktis. Nordmenn deltok i den første kjente ilandstigningen på det antarktiske kontinentet i 1895, og senere, i 1911, ble Roald Amundsen og hans menn de første til å nå det sydlige polpunktet. Dette er en billedrik bok, unik fordi de viktigste milepælene og epokene i norsk antarktishistorienå er samlet i ett bind. Levert av © DnBB AS

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no