Publikasjon

Tittel Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010
Undertittel
Forfattere Berg, M., Eide , O., Bremset, G., Haukebø , T. & Jensen, Arne J.
År 2011
Kilde NINA Rapport 731: 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2318-8
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no