Publikasjon

Tittel Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?
Undertittel Presentasjon
Forfattere Gundersen, V., Skår, M., Andersen, O., Stange, E., Wold, L.C., Vistad, O.I., Tangeland, T., Aasetre , J., Bentdal , K., Barnard , T. & Holtrop , E.
År 2011
Kilde . Norges Forskningsråd, Oslo.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no