Publikasjon

Tittel Bruken av nasjonalparker i fjellet
Undertittel Kronikk. Gudbrandsdalen Dagningen, 2. oktober 2010
Forfattere Gundersen, V., Vistad, O.I. & Andersen, O.
År 2010
Kilde p. 44.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no