Publikasjon

Tittel Vindkraft og fugl i Norge
Undertittel
Forfattere Dahl, E.L., Bevanger, K., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C. & Reitan, O.
År 2011
Kilde Vår fuglefauna : medlemstidsskrift for Norsk ornitologisk forening 34(3): 114-123.
ISBN, ISSN 0332-5601

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no