Publikasjon

Tittel Vern av stille skoger for nye eventyr
Undertittel
Forfattere Gundersen, V., Skår, M., Tangeland, T. & Vistad, O.I.
År 2011
Kilde Plan : tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 6-2011: 20-27.
ISBN, ISSN 0805-083x

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no