Publikasjon

Tittel Planlegging for friluftsliv mellom store vyer og strenge standarder
Undertittel
Forfattere Aasetre , J. & Gundersen, V.
År 2011
Kilde 2011(1&2): 11 pp.
ISBN, ISSN 1502-3532

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no