Publikasjon

Tittel Bruk av Snøheimvegen før og nå
Undertittel
Forfattere Nerhoel , I. & Gundersen, V.
År 2012
Kilde NINA Fakta 2-2012: 2 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 1503-5158

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no