Publikasjon

Tittel Jakt på svalbardrein - kunnskapsstatus og evaluering av aktuelle forvaltningsmodeller
Undertittel Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond
Forfattere Stien, A., Bårdsen, B.-J., Veiberg, V., Andersen, R., Loe , L.E. & Pedersen , Å.Ø.
År 2012
Kilde 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø; Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim; Svalbards miljøvernfond, [s.l.]; Norsk Polarinstitutt, Tromsø; UMB, Ås.
ISBN, ISSN
Referat

Svalbardreinen er en unik underart av reinsdyr (Rangifer tarandus platyrhynchus) som bare finnes på Svalbard. Dette innebærer at forvaltningen av arten skal være i overensstemmelse med Svalbardlovens høye miljøkrav. Jakt på svalbardrein er forbeholdt lokalbefolkningen på Svalbard og er lokalisert til Nordenskiöld Land. Siden jakt ble tillatt i 1983 har jaktuttaket økt fra 117 dyr til det dobbelte. I ”Plan for forvaltning av svalbardrein” utarbeidet av Sysselmannen på Svalbard i 2009 ble det påpekt at det ikke har vært gjort noen vurdering av hvor stor effekt dagens forvaltningspraksis med hensyn på jakt, har på bestanden av svalbardrein. I denne rapporten benytter vi matematiske modeller for bestandsdynamikken til svalbardrein til å vurdere dette.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no