Publikasjon

Tittel Bruk og vern i utmarksområder
Undertittel Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011.
Forfattere Kaltenborn, B.P.
År 2012
Kilde NINA Temahefte 50: 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2493-2 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no