Publikasjon

Tittel Sløefiske i Oppland
Undertittel Ein vanleg fiskemåte i gammal tid
Forfattere Hesthagen, T.
År 2011
Kilde NINA Temahefte 46: 165 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2362-1 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no