Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

I tillegg til de to kollene i Fusa ble også ei kolle i Fylling i Skodje kommune på Møre ble skutt med et fullt utviklet foster i magen i høst. Fosteret var forøvrig 7 kg og kolla 68, kunne fotografen opplyse. Foto: Torgeir Fylling
16.10.2018

Hjort med fullt utviklet foster i magen på høsten

Daniel Madsen ble overrasket da både hans jaktlag og nabojaktlaget felte ei hjortekolle med fullt utviklet foster i magen under årets jakt. 
Les mer...
Brunbjørn har fått alvorlige bivirkninger på grunn av en spesiell type radiosender som er operert inn.  Foto: Jan Ove Gjershaug, NINA
15.10.2018

Radiosendere ga bivirkninger på bjørner

Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosje...
Les mer...
Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er et av områdene forskerne har sett på reintall fra i rapporten Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Foto: Torkild Tveraa
15.10.2018

Klima for mer forskning på rein

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften...
Les mer...