Nyhetsartikkel

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander

Publisert 26.07.2017

Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut.

Gjedda har de siste årene blitt spredd til stadig nye lokaliteter. Meld fra hvis du oppdager gjedde på steder den ikke har vært før. Foto © Odd Terje Sandlund/NINA .
Gjedda har de siste årene blitt spredd til stadig nye lokaliteter. Meld fra hvis du oppdager gjedde på steder den ikke har vært før. Foto © Odd Terje Sandlund/NINA .

Gjedda er en svært effektiv rovfisk, som kan gjøre store innhugg i lokale fiskebestander der den blir satt ut. Undersøkelser har vist at gjedda nærmest kan utrydde aurebestanden i grunne og små innsjøer. En avgjørende periode for auren er trolig når ungfisken vandrer ut fra gytebekkene og etablerer seg i strandsona, det samme habitatet som gjedda foretrekker.

Gjedde kan også bære med seg parasitten grovhaket gjeddemark, som har sik som mellomvert og gjedde som sluttvert. Parasitten har sitt kjønnsmodne stadium i tarmen hos gjedde, men i mellomverten finnes den i kjøttet. Infisert sik blir svært uappetittlig og er ikke salgbar.

MELD FRA!

Meld fra dersom det dukker opp nye fiskearter i vassdrag nær deg. Vi ønsker informasjon om art, sted og når du registrerte eller fikk kjennskap til forekomsten.

Kontakt Odd Terje Sandlund eller Trygve Hesthagen

Les mer

Faktaark: Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander. NINA Fakta 2-2017.

Spredning av ferskvannsfisk 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina