Nyhetsartikkel

Inviterer havbruksnæringen til arbeidsmøte

Publisert 05.03.2018

Oppdraget fra Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er å utvikle standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst.
 

SalMar sitt oppdrettsanlegg Rataren utenfor Frøya. Foto: Ingrid Solberg/NINA
SalMar sitt oppdrettsanlegg Rataren utenfor Frøya. Foto: Ingrid Solberg/NINA

For å få innspill og bidrag i prosjektet som skal utvikle best mulig metoder for telling og beregning av lakselus på oppdrettsfisk inviterer Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF Ocean AS og Veterinærinstituttet oppdrettsnæringen til arbeidsmøte torsdag 5. april fra kl. 10 - 16 på NINA-huset, Høgskoleringen 9 i Trondheim.

FHF-prosjektet 901411:"Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst" ble tildelt de tre ovennevnte samarbeidspartnere i september 2017 med NINA som prosjektleder, og prosjektet pågår frem til juni 2018. Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle forslag til en standardisert metode for lusetelling, samt å etablere en håndteringsstrategi for telleusikkerhet.

For å få best mulig forankring og resultater i dette prosjektet ønsker prosjektgruppen å rådføre seg med representanter fra oppdrettsnæringen. Formålet med arbeidsmøtet er å presentere og diskutere foreløpige resultater, samt ha dialog med representanter fra næringen rundt det videre arbeid med å utarbeide forslag til en felles lusetellingsprosedyre.

Overordnet agenda for møtet er:

Før lunsj – 10:00 - 12:00

Etter lunsj – 13.00 – 16:00

Presentasjon av prosjektet.

Oppsummering av Arbeidspakkene 1-3: Hva har prosjektgruppen gjort så langt og hvilke resultater foreligger, samt hva planlegges videre.

 

Åpen dialog med næringen rundt deres egen prosedyre for lusetelling (Hva legger de vekt på i sin lusetelling, hva synes de er viktige momenter, hva kan eventuelt forbedres?).

Prosjektgruppen ber om innspill, forslag og kommentarer til sitt videre arbeid mot å utarbeide en felles lusetellingsprosedyre.

 

Det er viktig at flere ulike næringsaktører er representert på møtet, og vi håper spesielt at de som til daglig arbeider med lusetelling og fiskehelse har anledning til å møte.

Påmelding innen 20.mars til ingrid.solberg@nina.no

Her kan du lese mer om prosjektet Strategi Lakselus 2017: Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst

Har du spørsmål ta kontakt med Ingrid Solberg eller Bengt Finstad

 

   Motta nyhetsbrev fra nina

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema