Nyhetsartikkel

Åpent fagseminar - Fjellrev i Fennoskandia

Publisert 06.09.2019

22. – 24. oktober 2019 inviterer vi til åpen fagseminar i Kiruna, Sverige for å presentere dagens status og nyheter fra forskning og forvaltning knyttet til tiltakene som gjennomføres for å bevare fjellreven i Fennoskandia. Vi filmer og sender direkte på Facebook her.

Foto Anne-Mathilde Thierry
Foto Anne-Mathilde Thierry

Nytt fra fjellrevarbeidet i Fennoskandia - fagseminar om fjellrev

Etter suksessen med å arrangere fagdag på fjellrev på NINA-huset i 2015 og 2017 har vi gleden av å invitere inn til fagseminar på fjellrev i Kiruna, Sverige, 22. – 24. oktober 2019. Her blir der oppdatering om fjellrevens status i Fennoskandia, presentasjoner om forskning og forvaltningstiltak som gjennomføres, og diskusjoner rundt forsknings- og forvaltningsmetoder samt fremtidsperspektiver for nye prosjekter. Presentasjoner og diskusjoner holdes på et nivå som er høyst relevant for forvaltere, naturoppsyn og allmenheten, og har fokus på forvaltning av fjellreven i Fennoskandia. Seminaret vil også strømmes via strømmetjenester.

Fagseminaret er arrangert av Interregprosjektene Felles fjellrev II og Felles fjellrev nord sammen med NINA, Stockholms universitet, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn.

Kostnader til mat, reise og overnatting må dekkes over egne budsjetter. Overnatting vil blir organisert av seminararrangørene og bestilles gjennom påmeldingskjema. Vi sender ut samlefaktura til bedrifter som melder på flere ansatte.  

Vi filmer og sender direkte fra seminaret på arrangement-siden på Facebook: https://www.facebook.com/events/695201210995102/

Tid: 22. – 24. oktober 2019

Sted: Kiruna, Sverige

Påmelding innen 7. oktober kl 15:00

Meld deg på her

Program

22. oktober

14:15 Registrering åpner
14:45  Fika, kaffe og snacks servert
 
Forvaltning og tiltak for å redde Fjellrevbestanden i Fennoskandia 
15:00 Åpning av møtet og praktiske opplysninger (Per Anders Johnson, Länsstyrelsen i Norrbotten)
15:15 Forvaltning av fjellrev i Norge – samarbeid i forvaltningen (Karen Lone, Miljødirektoratet)
15:30 Forvaltning av fjellrev i Sverige (Malin König, Länsstyrelsen i Västerbotten)
 
Kort presentasjon av prosjektene som pågår for å redde fjellreven 
15:45 SEFALO + Saving the Fennoscandian Alopex (Anders Angerbjörn, Stockholms universitet) 
15:55 Felles Fjellrev II avslutas – vad händer nu? (Mats Ericson, Taiga Natur og Foto)
16:05 Felles Fjellrev Nord I og II (Per Anders Johnson, Länsstyrelsen i Norrbotten)
16:15 Kort om avlsprogrammet for fjellrev (Arild Landa, NINA)
16:25 «Fjellreven på Varangerhalvøya: En kort statusrapport» (Dorothee Ehrich, Universitetet i Tromsø)
16:35 ECOFUNC – fragmentering av fjellrevens leveområder og tap av funksjonelle landskap (Nina E. Eide, NINA) 
16:45 Konsekvenser av inavelsdepression och invandring: effekter på individ-  och populationsnivå (Karin Norén, Stockholms universitet)
17:00 Pause, kaffe, fika
 
Tiltak for å bevare fjellreven
17:15 Bevaring av fjellrev i Fennoskandia – en kort oversikt over omfanget av tiltak (Nina E. Eide, NINA)
17:30 Oppfølging av fórautomater i felt (Thomas Johansen og Geir Heggmo, Statens Naturoppsyn)
17:45 Fjellrevens bruk av forautomater og erfaringer med forlogg (Kristine Ulvund, NINA) 
18:00 Hva skjer når vi slutter å fôre fjellreven? (Arild Landa, NINA)
18:15 Diskusjon rundt videreføring av støtteforing som tiltak (Nina Eide, NINA og Karen Lone, Miljødirektoratet)
18:30 Eventuelt og planen for kvelden/morgendagen 
 
19:00 Buffet middag på hotellet (egen kostnad) 
 
20:00 - 21:00 Fjellrev for folk flest (Åpent foredrag for lokalbefolkningen)
20:00 Felles Fjellrev 2 – avslutningsmøte for ledergruppen (varighet – ca. 1 time)

 

23. oktober

Tiltak for å bevare fjellreven (forts.)
7:30 Kaffen er servert
08:00 Uttak av rødrev – feltrapport (Magne Aasheim, Statens naturoppsyn)
08:15 Effekter - uttak av rødrev?  (Dorothee Ehrich, Universitetet i Tromsø)
08:30 Diskusjoner rundt uttak av rødrev  08:50 Oppdatering fra avlsprogrammet – status yngling, utsetting, etablering (Arild Landa, NINA)
09:05 Utsetting av fjellrev i praksis (Petter Braaten og Knut Nylend, Statens naturoppsyn)
09:20 Diskusjoner rundt avl og utsetting. 
 
Status og effekter av tiltak 
09:45 Sverige – statusuppdatering 2019 (Johan Wállen, Naturhistoriska Riksmuseet)
10:00 Norge – statusoppdatering 2019 (Nina E. Eide, NINA) 10:15 Fjällräv i Finland (Toumo Ollila, Metsähallitus)
10:30 Pause, kaffe, fika
 
11:00 Estimation of population numbers for arctic fox in Scandinavia (Brett Sandercock, NINA)
11:15 Felles Fjellrev II – Eksternvurdering - Skype foredrag (Per Anders Nybond, Klyo AB)
11:30 Bevarings tiltak - har de påvirkning på genetisk variasjon og struktur? (Elisa Hemphill, NINA)
11:45 Estimering av effektiv bestandsstørrelse (Øystein Flagstad presenterer arbeid av Ida P. Anderskog , NINA)
12:00 Lunsj er servert 
 
13:00 "Effekter av utsläppta fjällrävar på ett delbestånd av skandinaviska fjällrävar" (Johan Wallén, Stock. univ.)
13:15 Helgenomanalyser i den skandinaviske fjellrevbestanden – (Øystein Flagstad, NINA)
 
Fjellreven i fjelløkosystemet
13:30 Habitatanvändning och rörelsemönster hos den skandinaviska fjällräven (Rasmus Erlandsson, Stock. univ.)
13:45 Demografi hos fjellrev (Anders Angerbjörn, Stockholms universitet)
14:00 Evaluating disruption of arctic fox activity by red fox visitation to den sites and feeding stations with automatic cameras (Ellen Dymit, Universitetet i Tromsø)
14:15 Pause, kaffe, fika
 
14:30 Større predatorers rolle i samspillet mellom rødrev og fjellrev (Lars Rød-Eriksen, NINA)
14:45 Grupplevande hos fjällräv - effekter av revir och predationstryck (Rasmus Erlandsson, Stockholms univ.)
15:00 Subsidier i fjellet – matfat for rødreven, barriere for fjellreven? (Lars Rød-Eriksen, NINA)
15:15 Og hva med klimaendringene, - effekter på smågnagerne (Nina E. Eide, NINA)
15:30 Diskusjon – muligheter for økosystemforvaltning 
 
Sykdom – nye trusler
15:45 Behandling av misstänkt skabbutbrott i Jämtland 2019 (Tomas Bergström, Länsstyrelsen Jämtland)
16:00 Den svenska beredskapsplanen för skabbutbrott (Malin König, Länsstyrelsen Västerbotten)
16:15 Om behovet for å overvåke sykdom hos fjellreven (Andrea Miller, NINA)
16:30 Diskusjon om helse og sykdomsovervåking hos fjellrev 
16:50 Pause, kaffe, fika
 
17:00 -18:30 Referansegruppemøte for avlsprogrammet (inviterte, eget møterom)
17:00 -18:30 Feltmøte, diskusjoner rundt praktiske tiltak (fortsetter i forelesningssalen eller i baren) 
 
19:00 3-retters middag på hotellet (Arrangørene spanderer!)

 

24. oktober

Fjellrev til folket – informasjon og turisme
7:30 Kaffen er servert                                                                   
8:00 Hur har vi i Felles Fjellrev mött allmänhetens intresse för fjällräven? (Mats Ericson, Taiga Natur og Foto) 
8:15 Undervisningsopplegg om fjellrev «Fjellrev i sekken» (Elisa Hemphill, NINA)
8:25 Sociala media - närkontakt med fjällräv, på bekvämt och behörigt avstånd (Sandra Jönsson, WWF)
8:40 Fjällräv för allmänheten - Insamling? Sponsring av en foderautomat eller... (Tom Arnbom, WWF)
8:55 Bli med til fjellrevfjellet/Svaaletjahke. – Erfaringer med besøkshi og naturveiledning med fjellreven som utgangspunkt (Marit Østby Nilsen, Fjelldriv)
9:10 Turism och fjällräv - hur nära kan vi gå utan att störa? (Malin Larm, Stockholms universitet) 
9:25 Diskusjon – hvordan opprettholde satsingen på informasjon om fjellrev 
09:45 Pause, kaffe, fika
 
Veien videre
10:00 Debatt rundt tre innmeldte temaer (som kommer i løpet av konferansen)
10:45 Når kan vi ha håp om at fjellreven er reddet? (Nina E. Eide og Øystein Flagstad, NINA)
11:00 EU Life – Muligheter for videre finansiering (Anders Angerbjörn, Stockholms universitet)
11:15 Revisjon av handlingsplan 2021 – hva nå? (Karen Lone, Miljødirektoratet )
11:35 Avsluttende ord
 
11:45 Lunsj er servert
 
12:15 Avgang til flyplassen
 
13:00 Styregruppemøte Felles Fjellrev Nord

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina