Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Finn Økland

2013

Næsje, T.F., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Fiske, P., Moe, K., Sandnes, T., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2013. Fangster av villlaks og rømt oppdrettslaks gjennom sesongen under forsøksfiske med kilenøter i Namsfjorden. Foreløpige resultater fra 2013. - NINA Minirapport 467. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Fiske, P., Jensen, J., Jørrestol, A., Krogdahl, R., Rognes, T. & Økland, F. 2013. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks. Innvandring og fangst av villaks og oppdrettslaks fanget og merket ved Ytre Agdenes Merke- og Overvåkningsstasjon. - NINA Minirapport 465. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Kroglund, F., Einarsdottir, I.E., Kristensen, T., Diserud, O.H., Arechavala-Lopez, P., Mayer, I., Moore, A., Nilsen, R., Bjørnsson, B.T. & Økland, F. 2013. Reduced marine survival of hatchery-reared Atlantic salmon post-smolts exposed to aluminium and moderate acidification in freshwater. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 124: 34-43. Vis detaljer
Request for publication
*Økland, F. & Thorstad, E.B. 2013. Recommendations on size and position of surgically and gastrically implanted electronic tags in European silver eel. - Animal Biotelemetry 1: 1-6. Vis detaljer
Request for publication
*Økland, F., Thorstad, E.B., Westerberg, H., Aarestrup, K. & Metcalfe, J.D. 2013. Development and testing of attachment methods for pop-up satellite archival transmitters in European eel. - Animal Biotelemetry 1(3): 1-13. Vis detaljer
Request for publication


2012

Diserud, O.H., Kroglund, F., Teien, H.-C., Tjomsland, T. & Økland, F. 2012. Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen. - NINA Rapport 773. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Fjeldstad, H.-P., Uglem, I., Diserud, O.H., Fiske, P., Forseth, T., Kvingedal, E., Hvidsten, N.A., Økland, F. & Järnegren, J. 2012. A concept for improving Atlantic salmon Salmo salar smolt migration past hydro power intakes. - Journal of Fish Biology 81(2): 642-663. Vis detaljer
Request for publication
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J.G. & Saksgård, L. 2012. Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011. - NINA Rapport 866. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Iversen, M.H., Økland, F., Thorstad, E.B. & Finstad, B. In press. The efficacy of Aqui-S vet. (iso-eugenol) and metomidate as anaesthetics in European eel (Anguilla anguilla L.), and their effects on animal welfare and primary and secondary stress responses. - Aquaculture Research Vis detaljer
Request for publication
*Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Arai, N. 2012. Movements of lumpsucker females in a northern Norwegian fjord during the spawning season. - Environmental Biology of Fishes 93. 475–481. Vis detaljer
Request for publication
Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Sandnes, T., Jensen, J.L., Stalvik, F., Holm, R., Landstad, J.A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T.G., Thorstad, E.B. & Hindar, K. 2012. Verifisering av innslag av rømt oppdrettslaks i midtnorske elver. Sammenligning av vill- og oppdrettslaksens adferd ved hjelp av radiotelemetri. Fremdriftsrapport september 2012. - NINA Minirapport 394. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Pedersen, M.I., Jepsen, N., Aarestrup, K., Koed, A., Pedersen, S. & Økland, F. 2012. Loss of European silver eel passing a hydropower station. - Journal of Applied Ichtyology 28: 189-193. Vis detaljer
Request for publication
*Solem, Ø., Hedger, R., Urke, H.A., Kristensen, T., Økland, F., Ulvan, E.M. & Uglem, I. In press. Movements and dispersal of farmed Atlantic salmon following a simulated-escape event. - Environmental Biology of Fishes Vis detaljer
Request for publication
Solem, Ø., Hedger, R., Urke, H.A., Kristensen, T., Økland, F., Ulvan, E.M. & Uglem, I. 2012. Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden. - NINA Rapport 805. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Hay, C.J., Økland, F. & Næsje, T.F. 2012. Radio tracking of African cichlids in a large floodplain river: challenges and results from the Zambezi River in Namibia. - p. 221-235 in Adams, N.S., Beeman, J.W. & Eiler, J.H. (eds.) Telemetry techniques: a user guide for fisheries research. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2012. Stocking location and predation by marine fishesaffect survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts. - Fisheries Management and Ecology 19: 400-409. Vis detaljer
Request for publication
*Uglem, I., Økland, F. & Ricardsen, A. In press. Early marine survival and movements of escaped Atlantic Salmon Salmo Salar L. juveniles from a land-based smolt farm during autumn. - Aquaculture Research Vis detaljer
Request for publication


2011

*Bennett, R.H., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2011. First assessment of estuarine space use and home range of juvenile white steenbras, Lithognathus lithognathus. - African Zoology 46(1): 32-38. Vis detaljer
Request for publication
*Davidsen, J.G., Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Mo, T.A. & Rikardsen, A.H. 2011. Early marine migration of European silver eel Anguilla anguilla in northern Norway. - Journal of Fish Biology 78(5): 1390-1404. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, B., Ulvan, E.M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Hedger, R., Uglem, I., Thorstad, E.B., Finstad, B., Chittenden, C.M., Arechavala-Lopez, P., Jensen, A.J., Nilsen, R. & Økland, F. 2011. Behaviour of Atlantic cod, a marine fish predator, during Atlantic salmon post-smolt migration. - ICES Journal of Marine Science 68(10): 2152-2162. Vis detaljer
Request for publication
*Plantalech Manel-La, N., Chittenden, C.M., Økland, F., Thorstad, E.B., Davidsen, J.G., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Finstad, B. 2011. Does river of origin influence the early marine migratory performance of Salmo salar?. - Journal of Fish Biology 78. 624–634. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget. - NINA Rapport 747. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Uglem, I., Arechavala-Lopez, P., Økland, F. & Finstad, B. 2011. Low survival of hatchery released Atlantic salmon smolts during initial river and fjord migration. - Boreal Environment Research 16: 115-120. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Kroglund, F., Einarsdottir, I.E., Kristensen, T., Arechavala-Lopez, P., Mayer, I., Moore, A., Nilsen, R., Björnsson, T. & Økland, F. 2011. Freshwater acidification and aluminium exposure reduce early marine survival of Atlantic salmon post-smolts. Poster presented at the 1st International Conference of Fish Telemetry, Sapporo, Japan, 12-18 June. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Uglem, I., Økland, F. & Rikardsen, A. 2011. Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg. - NINA Rapport 705. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
*Økland, F., Økland, J., Økland, K.A., Nordseth, F.E. & Nordby, C.E. 2011. The unexpected discovery of a brackish water amphipod, Gammarus zaddachi Sexton, 1912, found isolated at 150 m depth in an inland freshwater lake in Norway . - Crustaceana 84(5-6): 701-706. Vis detaljer
Request for publication


2010

*Hedger, R., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Attwood, C., Økland, F., Wilke, C.G. & Kerwath, S. 2010. Residency and migratory behaviour by adult Pomatomus saltatrix in a South African coastal embayment. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 89: 12-20. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B. (ed.), Larsen, B.M., Hesthagen, T., Næsje, T.F., Poole, R., Aarestrup, K., Pedersen, M.I., Hanssen, F., Østborg, G.M., Økland, F., Aasestad, I. & Sandlund, O.T. 2010. Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. - en kunnskapsoppsummering. - Miljøbasert Vannføring 1-2010. 136 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2010. How can we recognise live smolts from smolts that have been eaten by fish predators in telemetry studies? . Poster presented at : Klima for miljøforskning, Miljø 2015-konferansen II, Oslo, 16-17 Februar 2009. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2010. Migration and survival of Atlantic salmon smolts in a river and a fjord : the effects of different release strategies from a hatchery. Poster presented at Klima for miljøforskning, Miljø 2015-konferansen II, Oslo, 16.-17 . februar 2010. Vis detaljer
*Aarestrup, K., Thorstad, E.B., Koed, A., Svendsen, J.C., Jepsen, N., Pedersen, M.I. & Økland, F. 2010. Survival and progression rates of large European silver eel Anguilla anguilla in late freshwater and early marine phases. - Aquatic Biology 9(3): 263-270. Vis detaljer
Request for publication


2009

Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behavior and survival rates of northern Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts: effects of environmental factors. Poster. The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Vis detaljer
*Davidsen, J.G., Rikardsen, A., Halttunen, E., Thorstad, E.B., Økland, F., Letcher, B.-H., Skardhamar, J. & Næsje, T.F. 2009. Migratory behaviour and survival rates of wild northern Atlantic salmon Salmo salar post-smolts: effects of environmental factors. - Journal of Fish Biology 75: 1700-1718. Vis detaljer
Request for publication
*Kerwath, S.E., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Cowley, P.D., Økland, F., Wilke, C. & Attwood, C.G. 2009. Crossing invisible boundaries: the effectiveness of the langebaan lagoon marine protected area asa harvest refuge for a migratory fish species in South Africa. - Conservation Biology 23(3): 653-661. Vis detaljer
Request for publication
*Manel-La, N.P., Thorstad, E.B., Davidsen, J.G., Økland, F., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Finstad, B. 2009. Vertical movements of Atlantic salmon postsmolts relative to measures of salinity and watertemperature during the first phase of the marine migration. - Fisheries Management and Ecology 16: 147-154. Vis detaljer
Request for publication
*Thorstad, E.B., Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Økland, F., Wilke, C.G., Cowley, P.D. & Næsje, T.F. 2009. Long-term effects of two sizes of surgically implanted acoustic transmitters on a predatory marine fish(Pomatomus saltatrix). - Marine and Freshwater Research 60: 183-186. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2009. Migration and survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts in a river and a fjord. Poster presented at The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C.M., Nilsen, R., Økland, F. & Bjørn, P.A. 2009. Are we following a tagged fish – or the predator that has eaten it?. Poster presented at The Eight Conference on Fish Telemetry held in Europe, Umeå, Sweden, 14-18 September 2009. Vis detaljer
*Uglem, I., Dempster, T., Bjørn, P.A., Sanchez-Jerez, P. & Økland, F. 2009. High connectivity of salmon farms revealed by aggregation, residence and repeated movements of wild fish among farms. - Marine Ecology Progress Series 384: 251-260. Vis detaljer
Request for publication
*Aarestrup, K., Økland, F., Hansen, M.M., Righton, D., Gargan, P., Castonguay, M., Bernatchez, L., Howey, P., Sparholt, H., Pedersen, M.F. & McKinley, R.S. 2009. Oceanic Spawning Migration of the European Eel (Anguilla anguilla). - Science 325(5948): 1660-1660. Vis detaljer
Request for publication


2008

*Childs, A.-R., Booth, A.J., Cowley, P.D., Potts, W.M., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Home range of an estuarine-dependent fish species Pomadasys commersonnii in a South African estuary. - Fisheries Management and Ecology 15: 441-448. Vis detaljer
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Do environmental factors influence the movement of estuarine fish? A case study using acoustic telemetry. - Estuarine, Coastal and Shelf Science 78(1): 227-236. Vis detaljer
Request for publication
*Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2008. Estuarine use by spotted grunter Pomadasys commersonnii in a South African estuary, as determined by acoustic telemetry. - African Journal of Marine Science 30(2): 123-132. Vis detaljer
Request for publication
*Chittenden, C.M., Sura, S., Butterworth, K., Cubitt, F., Plantalech Manel-La, N., Balfry, S., Økland, F. & McKinley, R.S. 2008. Riverine, estuarine and marine migratory behaviour and physiology of wild and hatchery-reared coho salmon Oncorhynchus kisutch (Walbaum) smolts descending the Campbell River, BC, Canada. - Journal of Fish Biology 72(3): 614-628. Vis detaljer
Request for publication
*Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Childs, A.-R., Thorstad, E.B., Økland, F. & Næsje, T.F. 2008. Estuarine habitat use by juvenile dusky kob Argyrosomus japonicus (Sciaenidae), with implications for management. - African Journal of Marine Science 30(2): 247-253. Vis detaljer
Request for publication
*Davidsen, J.G., Plantalech Manel-La, N., Økland, F., Diserud, O.H., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., McKinley, R.S. & Rikardsen, A. 2008. Changes in swimming depths of Atlantic salmon Salmo salar post-smolts relative to light intensity. - Journal of Fish Biology 73: 1065-1074. Vis detaljer
Request for publication
*Thorstad, E.B., Økland, F., Aarestrup, K. & Heggberget, T.G. 2008. Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. - Reviews in Fish Biology and Fisheries 18: 345-371. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, O.H. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre?. - NINA Rapport 360. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
*Uglem, I., Bjørn, P.A., Dale, T., Kerwath, S., Økland, F., Nilsen, R., Aas, K., Fleming, I. & McKinley, R.S. 2008. Movements and spatiotemporal distribution of escaped farmed and local wild Atlantic cod (Gadus morhua L.). - Aquaculture Research 39(2): 158-170. Vis detaljer
Request for publication
*Aarestrup, K., Thorstad, E.B., Koed, A., Jepsen, N., Svensen, J.C., Pedersen, M.I., Skov, C. & Økland, F. 2008. Survival and behaviour of European silver eel in late freshwater and early marine phase duringspring migration. - Fisheries Management and Ecology 15: 435-440. Vis detaljer
Request for publication


2007

*Attwood, C.G., Cowley, P.D., Kerwath, S.E., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2007. First tracking of white stumpnose Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in a South African marine protected area. - African Journal of Aquatic Science 29(1): 147-151. Vis detaljer
Request for publication
Bjørn, P.A., Uglem, I., Dale, T., Hansen, L., Økland, F. & Damsgård, B. 2007. Hvorfor, hvordan og hvor rømmer oppdrettstorsk?. - p. 175-177 in Dahl, E. (ed.) Kyst og Havbruk 2007. Fisken og Havet Særnr. 2-2007. Havforskningsinstituttet, Bergen. Vis detaljer
Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Booth, A.J., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Factors influencing residency of spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary, South Africa. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. Vis detaljer
*Heggenes, J., Omholt, P.K., Kristiansen, J.R., Sageie, J., Økland, F., Dokk, J.G. & Beere, M.C. 2007. Movements by wild brown trout in a boreal river : response to habitat and flow contrasts. - Fisheries Management and Ecology 14: 333-342. Vis detaljer
Request for publication
*Höjesjö, J., Økland, F., Sundström, L.F., Pettersson, J. & Johnsson, J.I. 2007. Movement and home range in relation to dominance ; a telemetry study on brown trout Salmo trutta. - Journal of Fish Biology 70: 257-268. Vis detaljer
Request for publication
Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Nobuaki, A. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period.. - NINA Rapport 288. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Mitamura, H., Uglem, I., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Næsje, T.F., Økland, F., Dempster, T. & Arai, N. 2007. Movements of acoustically tagged lumpsucker Cyclopterus lumpus during the spawning period. Poster. The Seventh Conference on Fish Telemetry held in Europe, Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. 1 pp. Vis detaljer
*Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2007. Movements of undersized spotted grunter (Pomadasys commersonnii) in the Great Fish Estuary, South Africa: implications for fisheries management. - Hydrobiologia 582: 25-34. Vis detaljer
Request for publication
*Sivertsgård, R., Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Bjørn, P.A., Jepsen, N., Nordal, T. & McKinley, R.S. 2007. Effects of salmon lice infection and salmon lice protection on fjord migrating Atlantic salmon and brown trout post-smolts. - Hydrobiologia 582: 35-42. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Clinton, J.H., Økland, F., Nickandor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia.. - NINA Rapport 287. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N. & Økland, F. 2007. Greenhead tilapia and fisheries management in the Upper Zambezi River in Namibia. Poster. 7th Conference on Fish Telemetry held in Europe. Silkeborg, Denmark, 17-21 June 2007. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim; Ministry of Fisheries and Marine Resources, Namibia. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Uglem, I., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R. & Jensen, A.J. 2007. Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks?. Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. - NINA Rapport 253. 40 pp. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R., Plantalech, N., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2007. Fjord migration and survival of wild and hatchery-reared Atlantic salmon and wild brown trout post-smolts. - Hydrobiologia 582: 99-107. Vis detaljer
Request for publication
*Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2007. Movements of, and habitat utilisation by, threespot tilapia Oreochromis andersonii (Teleostei: Cichlidae) in the Upper Zambezi River, Namibia. - African Journal of Aquatic Science 32(1): 35-38. Vis detaljer
Request for publication


2006

Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicusin the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management. - NINA Rapport 119. 32 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2006. Management of African riverine fish species in Namibia. Vis detaljer
*Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., Plantalech, N., Jepsen, N. & McKinley, R.S. 2006. Swimming speeds and orientation of wild Atlantic salmon post-smolts during the first stage of the marine migration. - Fisheries Management and Ecology 13: 271-274. Vis detaljer
Request for publication


2005

Childs, A.-R., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Home range parameters of Pomadasys commersonnii (Haemulidae) in a dynamic estuarine environment. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Finstad, A.G., Wibe, H., Berg, O.K., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2005. Behavioural consequences of niche-shifts to cannibalism in Arctic char. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Finstad, A.G., Økland, F., Thorstad, E.B. & Heggberget, T.G. 2005. Comparing upriver spawning migration of Atlantic salmon Salmo salar and sea trout Salmo trutta. - Journal of Fish Biology 67: 919-930. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Migration of hatchery-reared Atlantic salmon and wild anadromous brown trout post-smolts in a Norwegian fjord system. - Journal of Fish Biology 66: 86-96. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Diserud, O.H., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R., Kristoffersen, R. & McKinley, R.S. 2005. 6. I smoltens kjølevann. - p. 49-53 in Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Vis detaljer
Kerwath, S.E., Attwood, C.G., Cowley, P.D., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Movements of Rhabdosargus globiceps (Sparidae) in South Africa’s West coast national park in relation to protected area boundaries: a preliminary investigation. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Midttun, L., Tranmæl, E., Heggenes, J., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Brown trout movement in a regulated river: variable home ranges and variable flow. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Økland, F., Weerts, S. & Buthelezi, P. 2005. Movements and area use by small spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary (South Africa): implication for management. - NINA Rapport 55. 46 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Cowley, P.D., Childs, A.-R., Potts, W.M., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2005. Area use of fish and fisherfolk in a South African estuary: important knowledge for management fisheries. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C.J., Thorstad, E.B., Økland, F., Chanda, B. & Nickanor, N. 2005. Consequences of different movement patterns and habitat use for management of African riverine fish species. Poster. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Plantalech, N., Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Fiske, P., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Survival and swimming performance related to morphology of Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts migrating through a Norwegian fjord. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Plantalech, N., Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B., Sivertsgård, R., Fiske, P., Diserud, O.H., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Mapping migration routes, swimming depths and rate of progression of Atlantic salmon post-smolts through a fjord system in Norway. Poster presented at AquaNet V. October 18-21, 2005 Hotel Grand Pacific Victoria, BC, Canada. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Finstad, B., Økland, F., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2005. Is it possible for the aquaculture industry and wild fish interests to coexist? An overview from telemetry and salmon lice studies in Norway. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Finstad, B., Økland, F., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2005. Migration, sea lice infestation and survival of Atlantic salmon and sea trout post-smolts in a Norwegian fjord system. Oral presentation. Nordic Workshop for PhD students on Anadromous Salmonid Research NoWPAS, Agdenes, Norway, 7-9 April 2005. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Fiske, P., Aarestrup, K., Hvidsten, N.A., Hårsaker, K., Heggberget, T.G. & Økland, F. 2005. Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. - p. 111-121 in Spedicato, M.T., Lembo, G. & Marmulla, G. (eds.) Aquatic telemetry: advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Italy, 9-13 June 2003. FAO - COISPA, Rome. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Forseth, T., Aasestad, I., Økland, F. & Johnsen, B.O. 2005. In situ avoidance response of adult Atlantic salmon to waste from the wood pulp industry. - Water, Air and Soil Pollution 165: 187-194. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2005. Movements and habitat utilization of nembwe, Serranochromis robustus (Günther, 1864), in the Upper Zambezi River. - African Zoology 40(2): 253-259. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling of Atlantic salmon in the River Alta (70 °N) and cichlids in the River Zambezi (18 °S). Oral presentation. American Fisheries Society 135th Annual meeting, Anchorage, Alaska, September 11-15, 2005. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Leinan, I., Hay, C.J., Leinan, T., Arnesen, S.O., Finstad, B., Fiske, P. & Økland, F. 2005. Effects of catch-and-release angling at 70 ºN and 18 ºS. Oral presentation. 4th World Recreational Fishing Conference, Trondheim, Norway, 12-16 June 2005. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2005. Fjord migration of wild and hatchery-reared Atlantic salmon and brown trout post-smolts and the risk of sea lice infestation. Oral presentation. American Fisheries Society 135th Annual meeting, Anchorage, Alaska, September 11-15, 2005. Vis detaljer
Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. & Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. - NINA Rapport 13. 31 pp. Vis detaljer
Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Hvidsten, N.A., Thorstad, E.B. & Berger, H.M. 2005. Manipulation of migration route of Atlantic salmon smolts to reduce mortality in hydropower turbines. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Diserud, O.H., Plantalech, N., Sivertsgård, R., Jepsen, N., Bjørn, P.A., Finstad, B., Butterworth, K., Cubitt, F. & McKinley, R.S. 2005. Migratory speed and route of Atlantic salmon smolts through fjords - modelling sea lice infestation. Oral presentation. 6th Conference on Fish Telemetry held in Europe, Sesimbra, Portugal, 5-11 June 2005. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Chanda, B. 2005. Patterns of movement and habitat use by tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River (Namibia). - Ecology of Freshwater Fish 14: 79-86. Vis detaljer
Request for publication


2004

Berland, G., Nickelsen, T., Heggenes, J., Økland, F., Thorstad, E.B. & Halleraker, J. 2004. Movements of wild Atlantic salmon parr in relation to peaking flows below a hydropower station. - River Research and Applications 20(8): 957-966. Wiley, Chichester. Vis detaljer
Request for publication
Finstad, A.G., Wibe, H., Berg, O.K., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2004. Arctic charr, Salvelinus alpinus, predator and prey size dependency. - Behaviour and ecology of freshwater fish: Linking ecology and individual behaviour. International Conference 22-26 August 2004, Freshwater Centre, Silkeborg, Denmark. Vis detaljer
Finstad, B., McKinley, R.S., Bjørn, P.A., Økland, F., Thorstad, E.B., Sivertsgård, R. & Nordal, T. 2004. The salmon lice case: The need for local models in integrated coastal zone management. Abstract to Aquaculture 2004, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, USA , 1-5 March 2004. Vis detaljer
Finstad, B., Økland, F., Boxaspen, K., Skaala, Ø., Skilbrei, O., Asplin, L., Aure, J., Bjørn, P.A., Butterworth, K., McKinley, R.S., Olsen, R.S., Haldorsen, R., Ritchie, R., Heuch, P.A. & Kvenseth, P.G. 2004. The Hardangerfjord salmon lice project in Norway. Poster to AquaNet VI conference, Fairmont Le Chateu Frontenac, Québec City, Canada, 19-22 October 2004. Vis detaljer
Finstad, B., Økland, F., Henden, G.O., Holst, J.C., Hvidsten, N.A., Stefansson, S.O. & Åtland, Å. 2004. Gjenfangster av laks satt ut som merket smolt i årene 2000-2003. - p. 57-65 in Barlaup, B.T. (ed.) Vossolaksen – bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN Utredning 2004-7. Vis detaljer
Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R. & McKinley, R.S. 2004. I smoltens fotspor. MRinfo, medlemsinformasjon for Norges jeger og fiskerforbund, Møre og Romsdal. - NJFF - MRinfo (6-7): 6-7. Vis detaljer
Thorstad, E.B. & Økland, F. 2004. What is the NINA bunch doing? Fish passage and restoration efforts in natural and flow-regulated rivers. Nordic Mini Workshop Umeå 15-16 june 2004. Vis detaljer
Thorstad, E.B. & Økland, F. 2004. Spawning migration of Atlantic salmon in rivers. - Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America. Umeå, Sweden, 6 -10 December. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Forseth, T., Økland, F., Aasestad, I. & Johnsen, B.O. 2004. Oppvandring av radiomerket laks i Numedalslågen i 2003. - NINA Oppdragsmelding 835. 37 pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release-angling on large cichlids in the subtropical Zambezi River. - Fisheries Research 69: 141-144. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Næsje, T.F. & Økland, F. 2004. Effects of catch-and-release angling from 70 ºN to 18 ºS. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America Umeå, Sweden, 6 -10 December 2004. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R., Bjørn, P.A. & McKinley, R.S. 2004. Migration speeds and orientation of Atlantic salmon and sea trout post-smolts in a Norwegian fjord system. - Environmental Biology of Fishes 71: 305-311. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Cowley, P., Næsje, T.F., Childs, A. & Thorstad, E.B. 2004. Movement behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America, Umeå, Sweden, 6.-10 December. Vis detaljer
Økland, F., Finstad, B., Thorstad, E.B., Bjørn, P.A., Sivertsgård, R., Plantalech, N. & McKinley, R.S. 2004. Migration, salmon lice infestation and survival of Atlantic salmon and sea trout postsmolts in selected Norwegian fjord systems. Telemetry Workshop: Positional and physiological telemetry in aquatic research: perspectives from Scandinavia and North America, Umeå, Sweden, 6 -10 December 2004. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2004. Is Atlantic salmon production limited by number of territories?. - Journal of Fish Biology 65: 1047-1055. Vis detaljer
Request for publication


2003

Cowley, P.D., Childs, A.-R., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2003. Behaviour and management of important estuarine fishery species in South Africa. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Fiske, P., Thorstad, E.B., Aarestrup, K., Hvidsten, N.A., Hårsaker, K., Heggberget, T.G. & Økland, F. 2003. Upstream migration of Atlantic salmon in rivers regulated for hydropower purposes. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
McKinley, R.S., Finstad, B., Økland, F., Thorstad, E.B. & Bjørn, P.A. 2003. Smolt migration and salmon lice infection on Atlantic salmon and sea trout in a Norwegian fjord system. Abstract to Sea Lice and Open Science Forum, Fairmount Hotel Vancouver, Canada, 22-24 February 2003. Vis detaljer
Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Økland, F., Hay, C. & Chanda, B. 2003. Consequences of different movement patterns and habitat utilisation of an African cichlid and tigerfish for fisheries management. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Space use and habitat utilisation of tigerfish and the two cichlid species nembwe and threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management.. - NINA Project report 24. 23pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2003. Movements and habitat utilisation of threespot tilapia in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report (23). 22pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Finstad, B. & McKinley, R.S. 2003. Sea lice infestation and migration of Atlantic salmon and sea trout smolts through a Norwegian fjord system. The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Hvidsten, N.A., Fiske, P. & Aarestrup, K. 2003. Effects of reduced water discharge and artificial freshets on the upstream migration of Atlantic salmon. FoU-programmet Miljøbasert vannføring, Norges vassdrags- og energidirektorat, erfaringsseminar 11.-12. februar 2003, Holmenkollen Park Hotell, Oslo. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Hvidsten, N.A., Fiske, P. & Aarestrup, K. 2003. Oppvandring av laks i forhold til redusert vannføring og lokkeflommer i regulerte vassdrag. Miljøbasert vannføring. Norges vassdrags- og energidirektorat.. (Rapport nr. 1-2003). 52pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2003. Migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar) in relation to release of water diverted through a power station. - Fisheries Management and Ecology (10): 13-22. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F., Kroglund, F. & Jepsen, N. 2003. Upstream migration of Atlantic salmon at a power station on the River Nidelva, Southern Norway. - Fisheries Management and Ecology (10): 139-146. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Nickandor, N. & Thorstad, E.B. 2003. Learning from unsuccesful radio tagging of common carp in a Namibian reservoir. - Journal of Fish Biology (62): 735-739. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Thorstad, E.B. & Næsje, T.F. 2003. Habitat utilisation and movements of Atlantic salmon parr. - The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe, Ustica, Palermo, Italy, 9-13 June 2003. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Berger, H.M. & Lamberg, A. 2003. Forflytninger og habitatbruk hos laksunger i Altaelva. - NINA Oppdragsmelding 786. 24pp. Vis detaljer


2002

Hay, C.J., Næsje, T.F., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2002. Radio telemetry tracking of fish in the Zambezi River. - Tight Lines May 2002: 26-29. South Africa. Vis detaljer
Lembo, G., Spedicato, M.T., Økland, F., Carbonara, P., Fleming, I.A., McKinley, R.S., Thorstad, E.B., Sisak, M. & Ragonese, S. 2002. A wireless communication system for determining site fidelity of juvenile dusky groupers Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) using coded acoustic transmitters. - Hydrobiologia 483: 249-257. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Økland, F. 2002. Movements and habitat utilisation of tigerfish (Hydrocynus vittatus) in the Upper Zambezi River. Implications for fisheries management. - NINA Project report 19. 28pp. Vis detaljer
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Chanda, B. & Thorstad, E.B. 2002. Movements and habitat utilisation of nembwe Serranochromis robustus in Upper Zambesi River. - NINA Project report 20. 25pp. Vis detaljer
Økland, F., Thorstad, E.B., Finstad, B. & McKinley, R.S. 2002. Estimating sea lice infestation on Atlantic salmon and sea trout smolts in a Norwegian fjord. Oral presentation. AquaNet II, Second Research Conference and Annual Meeting of AquaNet, Moncton, New Brunswick, Canada , 2002. Vis detaljer


2001

Almestad, S.R., Dolmseth, O., Langdahl, R., Thingstad, P.G., Thorstad, E.B., Økland, F., Binde, A., Sørhøy, M., Gorseth, S. & Rikstad, A. 2001. Seasonal pattern in movement and habitat preference of radio tagged pike (Esox lucius L.) in a central Norwegian lake. The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Berland, G., Nickelsen, T., Heggenes, J., Økland, F. & Thorstad, E.B. 2001. Behaviour of wild Atlantic salmon parr in relation to peaking flows below a power station. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Brodeur, J.C., Økland, F., Finstad, B., Dixon, D.G. & McKinley, R.S. 2001. Effects of subchronic exposure to aliminium in acid water on bioenergics of Atlantic salmon ( Salmo salar). - Ecotoxicology and Environmental Safety 49: 226-234. Vis detaljer
Request for publication
Fiske, P., Thorstad, E.B., Økland, F. & Johnsen, B.O. 2001. Oppvandring hos radiomerket laks i Suldalslågen i forhold til vannføring, vannkvalitet og vanntemperatur.. - NINA Oppdragsmelding 675: 1-42. Vis detaljer
Jepsen, N., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2001. Surgical implanting of telemetry transmitters: How much have we learned ? - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Lembo, G., Fleming, I.A., Økland, F., Thorstad, E.B., Spedicato, M.T. & McKinley, R.S. 2001. Site fidelity and homing in juvenile dusky groupers (Epinephelus marginatus) studied by use of miniature coded acoustic tags around the Island of Ustica, Italy. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Næsje, T.F., Økland, F., Hay, C.J. & Thorstad, E.B. 2001. Effects of telemetry transmitters on African tilapia and catfish. - The Fourth Conference on Fish Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Økland, F. 2001. Movements and habitat utilisation of three cichlid species in the Zambesi River, Namibia. - Ecology of Freshwater Fish 10(4): 238-246. Vis detaljer
Request for publication
Thorstad, E.B., Økland, F. & Heggberget, T.G. 2001. Are long term negative effects from external tags underestimated? - Fouling of an externally attached telemetry transmitter. - Journal of Fish Biology 59(4): 1092-1094. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Erkinaro, J., Moen, K., Niemelö, E., Fiske, P., McKinley, R.S. & Thorstad, E.B. 2001. Return migration of Atlantic salmon in the River Tana: phases of migratory behaviour. - Journal of Fish Biology 59(4): 862-874. Vis detaljer
Request for publication
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2001. Movements and habitat utilisation of cichlids in the Zambezi River, Namibia. A radio telemetry study in 1999-2000. - The Fourth Conference on FISH Telemetry in Europe, Trondheim, June 2001. - NINA - NIKU project report 011. 18pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Økland, F., Hay, C.J., Næsje, T.F., Thorstad, E.B. & Nickandor, N. 2001. Movements and habitat utilisation of radio tagged carp (Cyprinus carpio) in a reservoir in the Fish River, Namibia. - NINA - NIKU project report 013. 28pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer