Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

I fem år på rad har vi hatt en nedgang i bestandene av storsalamander. Årsaken er trolig en kombinasjon av forringelse av leveområder og naturlige svingninger. Her er en hann og en hunn. Foto: Børre K. Dervo / NINA.
20.05.2019

Fortsatt nedgang i antall storsalamander

Med nye modeller kan forskerne beregne hvordan storsalamanderbestanden vil utvikle seg. Nå forventer de at bestanden vil ta seg litt opp igjen etter ...
Les mer...
Myggjakten: Forskerne vil gjerne ha hjelp til å samle inn stikkmygg fra hele Norge. Her er en fuglemygg,Culex pipens. Foto: Sondre Dahle/NINA
16.05.2019

Håper på tidenes mygg-år

Nå kommer sommeren og stadig høyere temperaturer vil sette fart på myggklekkingen. Larver som har ligget i dammer en stund kan endelig komme på ving...
Les mer...