Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Varmere vintre på Svalbard er ikke ensbetydende med et grønnere landskap. Det fastslår ny forskning, utført av blant andre Jarle W. Bjerke fra NINA – Norsk institutt for naturforskning på Framsenteret. Bildet viser Bjerke på feltarbeid på Svalbard. I bakgrunnen Kongsfjorden og Ny Ålesund. Foto: Trond Johnsen.
19.01.2018

Varmere vintrer på Svalbard er ikke bra for plantene

Det blir grønnere i nord. Men i en del av Arktis er det usikkert hva som skjer; nemlig på Svalbard. Klimaendringene har ført til varmere somre, men o...
Les mer...
Villrein. Foto: John Linnell/NINA
18.01.2018

Trafikklysfarger beskriver tilstand for villrein

En uavhengig ekspertgruppe ledet av NINA foreslår at man bruker trafikklysfarger til å opplyse om tilstanden til villrein i Norges 23 villreinområder...
Les mer...
Ugrasløvetann, Pyramiden, Svalbaard. Foto Dagmar Hagen/NINA
12.01.2018

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.
Les mer...