NINA-nyheter

Mange møkklevende insekter trives i kumøkk på sanddyner. Her fra Lista, Farsund i Vest-Agder. Foto: © Oddvar Hanssen
03.07.2015

Dyremøkk: Et billesamfunn «in deep shit»

Har du noen gang ufrivillig satt foten ned i en fuktig kuruke? Da har du samtidig invadert boligen til hundrevis av småkryp.
Les mer...
Polarmåse. Foto © Kjetil Schjølberg.
03.07.2015

Sjøfuglene rammes av matmangel

Ny rapport oppsummerer status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag, og skisserer forslag til forvaltningstiltak for de marine økosystemene. 
Les mer...
Måren er tilpasset et liv i skogen, og er en dyktig klatrer. Den er vanligst i gammel barskog og blandingsskog, men finnes også i rene løvskogsområder som fjellbjørkeskog. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA
30.06.2015

Bli kjent med de norske rovdyrene

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær...
Les mer...
   
 

Nyhetsbrev

Motta nyheter fra NINA på e-post: Meld på!

 

Ekspertliste