NINA-nyheter

Foto Eva B. Thorstad
23.05.2017

Liten risiko for dødelighet i halvparten av produksjonsområdene

Det er lav risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus i syv av produksjonsområdene langs kysten, moderat risiko i fem og høy risiko for slik dødelighet i ett område.
Les mer...
Elektrisk fiske etter ungfisk av laks og aure ved Nåhølen i Oppdal. Foto Frode Aalbu, SNO
19.05.2017

Har fulgt fisken i Driva i 40 år

Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus ...
Les mer...
10.05.2017

Ingrid Solberg disputerer

NINA-forsker Ingrid Solberg disputerer 10.05 med en oppgave om atferd og økologi hos overvintrende brisling.
Les mer...
   
 

Nyhetsbrev

Motta nyheter fra NINA på e-post: Meld på!

 

Ekspertliste

 

Publikasjoner i NINA-serier