NINA-nyheter

Måren er tilpasset et liv i skogen, og er en dyktig klatrer. Den er vanligst i gammel barskog og blandingsskog, men finnes også i rene løvskogsområder som fjellbjørkeskog. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA
30.06.2015

Bli kjent med de norske rovdyrene

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær mer om rovdyrene i Artsdatabankens informasjonstjeneste «Arter på net...
Les mer...
Adventdalen på Svalbard.  Foto © Børre Dervo
29.06.2015

Longyearbyens geologi – en reise i jordklodens historie

Bergartene på Svalbard er en tidsmaskin som kan ta deg med flere hundre millioner år tilbake i tid. Det kan gi grunnlag for å etablere verdens nordli...
Les mer...
Torsk er en sentral toppredator (rovdyr) i marine økosystemer. Overfiske og kollaps av torsk har resultert i store endringer i marin biodiversitet utenfor Canada. Foto: Per Eide, Norges sjømatråd.
29.06.2015

Overfiske av torsk påvirker biodiversitet

Kraftig torskefiske kan endre resten av fiskesamfunnet. Det viser ny forskning ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne fant at ...
Les mer...
   
 

Nyhetsbrev

Motta nyheter fra NINA på e-post: Meld på!

 

Ekspertliste