Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Olav Strand/NINA
17.08.2017

Til helga starter villreinjakta

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi...
Les mer...
Illustrasjon fra
14.08.2017

Med fjellrev i skolesekken

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i natur...
Les mer...
Malariamygg fra Pasvik. Foto: Sondre Dahle / NINA.
11.08.2017

Marlariamyggen for første gang funnet i Finnmark

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord t...
Les mer...