NINA-nyheter
Lakselus og effekter på sjøørret
10.09.2014

Lakselus og effekter på sjøørret

Ny rapport oppsummerer kunnskapen om l akselus og effekter på sjøørret.

Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?

Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?
08.09.2014
Med teknikker som minner om kriminaletterforskning, gjør forskere det lettere å beregne hvor mye skogsfugl som kan tas u...   Les mer...
 

Gaupa får skylda for urealistisk mange sauedrap

Gaupa får skylda for urealistisk mange sauedrap
08.09.2014
I tre av fire rovviltregioner som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt siden 1996 er det erstattet i ...   Les mer...
 

          Flere nyheter
          Meld deg på nyhetsbrev


Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

NINA på facebook

 
Aktuelt
 

Overvåking av laks 

Hvor mye laks vandrer inn Trondheimsfjorden og Namsfjorden og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks? 

Foto Tor Næsje

Følg lakseinnsiget til Namsfjorden og Trondheimsfjorden

NB:

I perioden 10.06-28.07 drives nøtene i Namsfjorden kommersielt. Fangstene registreres på samme vis som før, med unntak av fredager kl.15.00 til mandager kl.15.00 da nøtene stenges for fiske.

Dagens bie