NINA-nyheter
Fjernovervåker fisk i 3D
22.09.2014

Fjernovervåker fisk i 3D

For første gang er det mulig å kartlegge i detalj hvor laksesmolten svømmer. Det gir nye muligheter til å forstå hvorfor den oppfører seg som den gjør...

Signalkreps og krepsepest funnet i Rødenessjøen

Signalkreps og krepsepest funnet i Rødenessjøen
19.09.2014
Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for edelkreps, ble det nylig fanget signalkreps og edelkreps smittet med kre...   Les mer...
 

Lakselus og effekter på sjøørret

Lakselus og effekter på sjøørret
10.09.2014
Ny rapport oppsummerer kunnskapen om l akselus og effekter på sjøørret.   Les mer...
 

          Flere nyheter
          Meld deg på nyhetsbrev


Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

NINA på facebook

 
Aktuelt
 

Overvåking av laks 

Hvor mye laks vandrer inn Trondheimsfjorden og Namsfjorden og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks? 

Foto Tor Næsje

Følg lakseinnsiget til Namsfjorden og Trondheimsfjorden

NB:

I perioden 10.06-28.07 drives nøtene i Namsfjorden kommersielt. Fangstene registreres på samme vis som før, med unntak av fredager kl.15.00 til mandager kl.15.00 da nøtene stenges for fiske.

Dagens bie