NINA-nyheter

Villrein. Foto: Olav Strand/NINA
20.03.2017

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre forståelse av hvordan oppstykkingen av leveområdene faktisk påvirker v...
Les mer...
Gaula. Foto Eva B. Thorstad/NINA
15.03.2017

Ikkje lenger tvil om genetisk påverknad

Det er ikkje lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påverkar genane til villaks. Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom og samla all t...
Les mer...
Elvesandjeger (Cicindela maritima) er en karakteristisk løpebille, som kjennetegnes på sine lange bein og vakre flekkmønster. Arten er oppført som sterkt truet på den norske rødlista (2015), og har status som prioritert art i henhold til naturmangfoldloven. En handlingsplan er igangsatt for å bevare arten i Norge. Foto Oddvar Hanssen/ NINA
01.03.2017

Gaulas elvebredder gror igjen

Viktige leveområder for rødlistearter har gått tapt langs Gaula de siste 70 årene. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforsk...
Les mer...
   
 

Nyhetsbrev

Motta nyheter fra NINA på e-post: Meld på!

 

Ekspertliste

 

Publikasjoner i NINA-serier