NINA-nyheter
Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?
25.04.2014

Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?

Småblank, eller namsenblank, har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander. I det mangfoldet ...

Hule eiker skal overvåkes

Hule eiker skal overvåkes
24.04.2014
Hule eiker er viktige leveområder for mange insekter, sopp og lav, men det blir stadig færre av dem fordi de hugges vekk...   Les mer...
 

Surere hav forstyrrer fiskens utvikling og atferd

Surere hav forstyrrer fiskens utvikling og atferd
24.04.2014
Økt CO 2 -innhold i havvann påvirker fiskehjernen. Det kan få betydning for fiskens utvikling og atferd.   Les mer...
 

          Flere nyheter
          Meld deg på nyhetsbrev