Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Feltarbeidere i sving i en alkekongekoloni på Øst-Grønland, som er et av stedene SEATRACK planlegger å innlemme i programmets neste fase. Foto: Valère Marsaudon
15.03.2019

Kartlegging av flere sjøfuglkolonier og bruk av ny sporingsteknologi når SEATRACK videreføres

Det suksessfulle overvåkingprogrammet SEATRACK får midler til å videreføre arbeidet med å kartlegge sjøfuglenes trekkmønstre i fire nye år. Det inneb...
Les mer...
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.
14.03.2019

NINA ønsker kontakt med fiskere med kunnskap om utviklingen i fisket etter harr i Oppland

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over t...
Les mer...