URBAN-EEA

Hva er Oslos bynatur verdt? URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.

I prosjektet URBAN-EEA studerer vi økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Prosjektet vil bidra til å styrke forskning knyttet til utprøving og videreutvikling av FNs foreslåtte økosystemregnskap SEEA Experimental Ecosystem Accounting (EEA) for urbane økosystem. Målet er å utvikle et økosystemregnskap for hovedstadsområdet med erfaringer som kan nyttiggjøres av andre norske byer

""

Prosjektinformasjon

Prosjektleder: David Barton (NINA)

Finansiering: 
Norges forskningsråd

Samarbeid: 
Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO)
Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 

Publikasjoner

Faktaark 

Betalingsvillighet for bedre bymiljø
Skjønnhetskonkurranse: Oslos grønneste gater
Erstatningsverdien av bytrær
 

App

Presentasjoner

Fagartikler

Rapporter

Student-oppgaver

Nytt fra URBAN EEA

aug15 Experimental Ecosystem Accounting for Greater Oslo
Created by Camilla Næss on 15.08.2017 13:30:48

Grønt byregnskap for Oslo regionen - Symposium, 29 August 2017
Read More..