News

NINA news

Nordområdenes natur sårbar for olje
26. januar 2010

Det er mindre motstandskraft mot forstyrrelser i artsfattige systemer som i Lofoten og Barentshavet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) synliggjør i en ny rapport ulike faktorer som påvirker sårbarheten for marine økosystemer i nord med hensyn til oljeforurensning.

Oppsummerer status ved inngangen til naturmangfoldåret 2010
18. januar 2010

Høyt aktivitetsnivå har preget ARKO-prosjektet i 2009; fjorårets framdriftsrapport viser at ARKO ikke har ligget på latsiden.

Trønderulven var immigrant fra øst
8. januar 2010

Ulven som ble felt i Snåsa kommune rett før jul var en immigrant fra den finskrussiske ulvebestanden. Dette viser DNA-analyser utført ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den innvandrende ulven kunne ha blitt et viktig bidrag for å motvirke ytterligere innavl i den skandinaviske ulvebestanden, sier forsker Øystein Flagstad ved NINA.

SCANDLYNX lanserer nye nettsider
6. januar 2010

SCANDLYNX går inn i det nye tiåret med flunkende nye nettsider, nettadressen vil være den samme gamle; http://scandlynx.nina.no.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: