News

NINA news

Skadelig saueparasitt påvist i villrein
27. februar 2023

Salteplasser for sau sprer parasitter og annen smitte fra sau til villrein.

Vannkraft spiser mer av villreinens leveområder enn mange tror
27. februar 2023

FN har mål om både ren energi til alle og å ta vare på naturen. Men det viser seg at det er lett å undervurdere hvor mye det ene målet kan gå på bekostning av det andre. 

Urbane krykkjer har kommet for å bli
27. februar 2023

Krykkja trekker mot folk som en respons på de store miljøendringene ved kysten. Kanskje kan byene bli redningen for en art som står i fare for å forsvinne? Forskere ved NINA går vitenskapelig til verks for å finne løsninger for sameksistens mellom krykkjer og mennesker.

Samarbeid mellom rovdyrforskere og reindriftsutøvere krever gjensidig tillit
16. februar 2023

Rovdyrforskningen er avhengige av et utstrakt samarbeid med utøverne i reindrifta. For å skape nødvendig tillit er det viktig med nærhet og åpenhet om forskningens hensikt og resultater.

Her merkes et villsvin for første gang i Norge
10. februar 2023

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i dag for første gang merket et villsvin med GPS-sender i Norge, og flere står for tur. Målet er å få en bedre forståelse av hvor villsvinene lever og sprer seg i landet, og dermed være bedre forberedt ved et utbrudd av dyresykdommen Afrikansk svinepest.

Store rovdyr påvirker fjellreven ulikt
6. februar 2023

Jerven ser ut til å gå godt sammen med fjellreven, mens kongeørna kan være en direkte trussel. En som trives godt i de stores selskap er fjellrevens konkurrent rødreven.

Nye marine aktiviteter og påvirkning på sjøfugl og trekkfugl
3. februar 2023

Interessen for det økonomiske potensialet i havene øker. Norske farvanns marine aktiviteter kan potensielt være en stressfaktor for sjøfugl og trekkfugl når de krysser havet.

Myrlik inspirerte forskere til å lage musikkvideo
2. februar 2023

Et velbevart lik fra Huldremosen i Danmark inspirerte moseforskere til å fortelle historien om myrliket i musikkvideoen «Graver du i grava mi».

Kartlegging av skrantesjuke er helt avhengig av jegernes innsats
2. februar 2023

Etter at skrantesjuke for første gang ble påvist i Norge i 2016 har norske villreinjegere levert hjerne- og lymfeknuteprøver fra mer enn 15.000 villrein. En fersk studie beskriver og evaluerer kartleggingsprogrammet for skrantesjuke hos villrein som denne prøvetakingen er en del av. Kartleggingen har dokumentert skrantesjuke på Hardangervidda, mens forskerne har beregnet sannsynligheten for at skrantesjuke ikke finnes i våre resterende villreinområder.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: