News

NINA news

Verdens lengste tidsserie på rømt oppdrettslaks
26. februar 2019

Den norske tidsserien over rømt oppdrettslaks er verdens mest omfattende og lengste serie som viser forekomst av rømt oppdrettslaks i naturen. Nå er alle data fra 1989 og fram til i dag kvalitetssikret gjennom vitenskapelig publisering i to artikler i ICES Journal of Marine Science.

Anbefaler nasjonal overvåking av insekter
22. februar 2019

Situasjonen for insektene endrer seg dramatisk, og konsekvensene kan bli katastrofale. Mer kunnskap og flere målrettede tiltak er nødvendig, mener forskere som anbefaler nasjonal overvåking av insekter i Norge.

Foreslår selektivt fiske på problemhaier
19. februar 2019

Er det mulig å fiske ut ett spesifikt individ av hai som angriper mennesker, istedenfor å drepe tusenvis av fisk som lever i området? Forskere mener vi kan lære av forvaltning av store rovdyr på land.

Kina og India leder an i forgrønningen av jorda
13. februar 2019

Kinas utstrakte planting av trær og Indias intensiverte jordbruk er hovedårsakene til at jordas overflate er blitt betydelige grønnere siden tusenårsskiftet. Det viser en ny studie.

Kartlegger svømmetrekk hos alkefugl med alternativ bruk av teknologi
6. februar 2019

I perioder med midnattssol klarer ikke lysloggere å beregne fuglenes posisjon, med ved å kombinere loggerdata med temperaturgradienter i Barentshavet får vi ny kunnskap om svømmetrekkene til lomvi og andre alkefugler.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: