News

NINA news

Færre villsvin skutt i Norge
30. mai 2023

For første gang siden jaktåret 2014/2015 har antall skutte villsvin i Norge sunket. Frekvensen av observerte villsvin på kamerafellene i Akershus og Østfold er stabil, mens antall observasjoner har gått kraftig ned i Innlandet.

Fra passiv til aktiv jeger
24. mai 2023

Opplæringskurs og tilbud om å låne våpen, er gode tiltak for å rekruttere flere aktive jegere, fastslår NINA-forskere i en ny studie.

Ny vurdering av kvikksølvnivåene og helserisikoen hos arktiske sjø- og vadefugler
24. mai 2023

Kvikksølv er kjent for å ha skadelig effekt på dyrelivet, og mengden kvikksølv i økosystemet øker som følge av menneskelige utslipp. I en ny studie har forskerne undersøkt kvikksølvnivåene blant 36 arktiske sjø- og vadefugler, og vurdert helserisikoen knyttet til kvikksølvnivåene.

Restaurerer Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen
23. mai 2023

NINA har i vår restaurert elveleiet Gudbrandsdalslågen etter at Tretten bru kollapset i fjor. Nå blir forholdene for storørret og fossekall bedre enn før kollapsen.

Nå kan vi lettere se hvilke parasitter som bor i tarmen til elgen
22. mai 2023

Nye genetiske metoder gir oss viktig kunnskap om parasittene som lever i tarmen til ville dyr.

Nytt EU-prosjekt om fuglebevaring lansert i Trondheim
22. mai 2023

Et nytt EU-prosjekt skal se på endringer i utbredelsen og mengden av fugler i Europa og utvikle nye verktøy for å nå globale mål for naturmangfold.

NINA foreslår tiltak for trua arter og naturtyper
15. mai 2023

Hvordan bedre tilstanden til trua arter og naturtyper? NINA-forskere har laget kunnskapsgrunnlag for 21 arter og 6 naturtyper med tiltak som må settes i verk for å nå konkrete mål.

Erfarne fotografer forstyrret fuglene mest
9. mai 2023

Erfarne fuglefotografer var mer villige til å bryte grenser for å komme nær målet enn vanlige fugleturister og erfarne fuglekikkere. Det viser en studie fra Hornøya i Finnmark.

Forskere fant flått på importerte planter
5. mai 2023

Skogflått som kommer til Norge som blindpassasjerer kan ha med seg nye sykdommer til Norge. I verste fall kan de true folkehelsa, men foreløpig er det ingen grunn til uro.

Stikkevepser på veggen!
4. mai 2023

Ny plakat i NINAs populære insektserie viser sosiale stikkevepser i Norge

NINA tar en naturlig plass i EU-prosjekter
3. mai 2023

Kompetansen NINA har på naturmangfold og miljøløsninger er etterspurt i Europa. Nå har NINA fått tilslag på fem prosjekter i den første utlysningen fra det europeiske partnerskapet for naturmangfold, BIODIVERSA+.

Krykkjehotell fungerer med hell
2. mai 2023

Tilrettelagte plasser for sjekking, hekking og klekking kan redde krykkja fra å dø ut. Den sterkt truete måkefuglen ser ut til å trives når den kan ta inn på egne hotell i byer og tettsteder.   

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: