News

NINA news

Dette vet vi om den spesielle bynaturen
31. januar 2023

Bynatur er skapt av og for mennesker, men er også hjem for mange arter og gir oss mange viktige naturgoder. Vi har kartlagt kunnskapen vi har om natur i urbane miljøer.

Innovativ bruk av høy fra slåttemarker gleder både pollinerende insekter og folk
27. januar 2023

Å bruke høy fra artsrike slåttemarker til å skape urbane blomsterenger er en av mange måter vi kan hjelpe ville pollinerende insekter på.

Havørn øker trykket på sjøfuglbestandene
23. januar 2023

Overvåking over fire tiår viser at økt predasjon fra rovfugler kan bli tungen på vektskålen for sjøfugler som allerede sliter.

Ny rapport fra Vitenskapelig råd fra lakseforvaltning om bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks
17. januar 2023

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert om det er mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye.

Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder?
13. januar 2023

Mer søppel legger en demper på opplevelsen i nasjonalparkene våre. Vi har undersøkt omfanget av problemet i Lofotodden og Femundsmarka, og oppsummerer resultatene i et nytt temahefte.

Kongeørna på Fosen har et variert kosthold
6. januar 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fulgt seks kongeørner på Fosen i Trøndelag med GPS-sendere og sjekket hva de har spist og hvor ofte. På menyen sto mye småvilt, som hare og rype, men også sau, reinsdyr, rådyr og elg.

FriKalv ga liten økning i antall felte hjortekalver
6. januar 2023

Å åpne for kvotefri felling av hjortekalver ga ingen dramatiske effekter. Det er hovedkonklusjonen etter det toårige forsøksprosjektet FriKalv i tre kommuner på Vestlandet.

Fungerer tiltak for trua natur?
4. januar 2023

I hvilken grad har det effekt å gjøre tiltak for å ta vare på trua arter og naturtyper? Forvaltningen trenger denne kunnskapen, og i en ny rapport beskriver forskere overvåking av effekter av tiltak for fem trua arter og én naturtype. 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: