News

NINA news

Til topps med vitenskapelige publikasjoner fra hengekøya
28. november 2023

Med hele 26 vitenskapelige publikasjoner på to år, stakk Zander Venter av med NINAs Nåløyepris. Godt lagarbeid og ei hengekøye i marka er gulloppskriften.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk i Trafikklyssystemet
27. november 2023

Produksjonsområdet 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 4, 5, 6 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende syv områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

MARCIS attends the Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts
24. november 2023

Members of the MARCIS team recently presented their research at the CWW held in Šibenik, Croatia.

Haster med tiltak for å redde ferskvannslivet
21. november 2023

Levende organismer i elver, bekker og innsjøer er truet. Ny forskning viser at biologisk mangfold økte i Europa fra slutten av 1960-tallet og frem til 2010. Etter 2010 har forbedringen stoppet opp.

Er det klima for framtidens reindrift?
20. november 2023

Færre simler får kalv, og antall tonn slaktet rein går ned. Klimaendringene betyr trolig tøffere tider for reinen og reindriften.

Skjønner elgen at den blir jaktet på?
14. november 2023

Tidlig på høsten kan du ofte se elgen ute på jordene, men hvor har den gjort av seg nå? Skjønner elgen at det er jakttid? Forsker Erling Solberg svarer i NINA-serien «Spør en naturforsker».

Mellomstore gjedder truer laksesmolten
10. november 2023

Store gjedder vil ha større fisk enn laksesmolt på menyen. Å fiske dem kan likevel forverre situasjonen for laksesmolten i Tanavassdraget.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: