News

NINA news

Påskebilla i farta
27. mars 2018

Det er viktig for påskebilla (Apalus bimaculatus) å være på plass før villsilkebiene kommer på vingene i april slik at billelarvene kan finne sin vert i tide.

Spretthalen slår påskeharen i lengdehopp
23. mars 2018

De tøffeste av insektene trosser kulda og skaffer seg et forsprang selv om snøen fortsatt ligger.

Setter naturgoder på den politiske agendaen
22. mars 2018

En ny digital markedsplass kobler politikere og forskere sammen. Det kan bidra til å synliggjøre verdien av alle godene vi får fra naturen innen politikk og forvaltning.

Forsker på fiskesamfunn på bankene
16. mars 2018

Hvilke mekanismer styrer artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn på våre fiskebanker? Det skal en internasjonal forskergruppe nå forsøke å finne svaret på.

Mer kunnskap om miljøkonsekvenser i kraftmagasiner
13. mars 2018

Vi vet stadig mer om hvordan innsjøer påvirkes av vannkraftproduksjon i dag, men før vi kan forutsi miljøeffektene i framtidens energimarked må vi forstå prosessene som foregår i kraftmagasiner enda bedre. 

Fulgte Slettåsulvene minutt for minutt
9. mars 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet ut nye teknologier og metoder for å kunne studere mer detaljert hva Slettåsulvene gjør og hvor nært de kommer bebyggelsene i Hedmark. Det viste seg at ulvene av og til kom svært nærme hus, og at dette ofte skjedde etter mørkets frembrudd.

Ny temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
8. mars 2018

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.

Urbane bier gir naturbevissthet
6. mars 2018

I ny bok viser NINA-forskere hvordan fokus på pollinatorer i byen styrker koblingen mellom menneske og natur.

Inviterer havbruksnæringen til arbeidsmøte
5. mars 2018

Oppdraget fra Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er å utvikle standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst.
 

PhD: Sjøfugl og offshore vindkraft
2. mars 2018

NINA-forsker Signe Christensen-Dalsgaard forsvarer fredag sin doktorgradsavhandling ved NTNU. I doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hva som styrer bevegelsesmønstre og bruk av beiteområder hos hekkende krykkje og toppskarv, og hvordan dette igjen påvirker sjøfuglenes reproduksjon.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: