News

NINA news

Seminar om naturregnskap
22. april 2024

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? CIENS ved NINA arrangerer seminar om naturregnskap 24. april. Veldig mange er allerede påmeldt, men det er fortsatt mulig å delta digitalt!

Varmere klima gir økte karbonutslipp på tundraen
17. april 2024

Et internasjonalt forskerteam har gjort felteksperimenter på fire kontinenter, for å se hvordan tundraen påvirkes av et varmere klima.

MARCIS Newsletter n.5 – April 2024
15. april 2024

Read the fifth MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning
11. april 2024

Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Slik kan mer lukket hogst påvirke naturmangfold, karbonlagring og skognæring
9. april 2024

Mer lukket hogst, hvor flere trær får stå igjen, kan være positivt for naturmangfoldet hvis det kombineres med økt hensyn til gamle trær, løvtrær og død ved.

Hvordan går det med eikegullbassen?
8. april 2024

I feller på hule eiker fant forskere flere hundre insektarter. Nå er de spent på å se hvordan det går med eikegullbassen og flere andre rødlistede arter i årene framover. 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

La oss bruke naturen smartere
8. april 2024

Vi kan ikke velge mellom energi, klima og natur. Det er på tide å finne energiløsninger som ikke forverrer naturkrisa, og det haster.  

Ledige stillinger som forskningsdirektører ved NINA
2. april 2024

Som følge av økt etterspørsel og sterk vekst gjør vi tilpasninger i lederstrukturen, og søker etter fire forskningsdirektører. 

Hvor mange rein spiser en bjørn?
23. mars 2024

Forskerne jakter på svaret, så staten kan gi reineierne en mest mulig korrekt erstatning for tapte dyr.

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet
21. mars 2024

Påska nærmer seg, og for mange betyr det friluftsliv på fjellet. Husk å ta hensyn til villreinen, hvis du ferdes i deres rike.

Hva forteller kosten om villsvinet?
20. mars 2024

Villsvin liker å rote i jorda etter trøfler. Har arten et kosthold som gjør at den slår rot i Norge?

Tause fuglefjell - en fotografisk tidsreise
18. mars 2024

Er vi blitt endringsblinde? Forskerne har sammenlignet gamle og nye bilder av fuglefjell langs kysten, og på disse før/etter-bildene ser vi tydelig de dramatiske endringene.

Lasse Frost Eriksen disputerer med oppgave om lirype
15. mars 2024

Hvordan påvirker klimavariasjon lirypa? Det har Lasse Frost Eriksen studert i doktorgradsarbeidet sitt. Den 19.mars forsvarer han oppgaven sin ved NTNU.

Fuglene vet hvordan det står til i naturen
13. mars 2024

Blir det færre eller flere av de ulike fugleartene, eller er bestandene relativt stabile over tid? Vi trenger din hjelp til å telle dem. 

Naboer om sommeren velger ulikt om vinteren
8. mars 2024

Forskere undersøkte forskjeller i diett og områdebruk til lunder og krykkjer fra Røst utenfor hekkesesongen. Ved hjelp av sporingsdata og analyse av fjærprøver fra fuglene har de gjort funn som avslører at selv fugler av samme art fra samme koloni kan velge ulike strategier når de forlater hekkeplassen.

Restoring mining landscapes in the High Arctic
7. mars 2024

NINA researchers play a central role in restoring old mining landscapes in Svalbard, Norway. As of 2024, the restoration is complete.

Inviterer til nettverk om vindkraftutvikling
7. mars 2024

Hvor skal fremtidens vindkraftverk stå? NINA utvikler et nytt planleggingsverktøy for vindkraft som tar hensyn til artsmangfold og økosystemtjenester. Interessenter inviteres nå til å delta.

Miljø-DNA avdekket spor etter havnespy i Bergen
28. februar 2024

Først fant NINA positive prøver av miljø-DNA fra havnespy på Bryggen i Bergen. Da havforskerne gikk ned med en robot så de ikke spor etter den fryktede arten. Bergenserne kan likevel ikke puste lettet ut.

Arnstein fikk ny veps oppkalt etter seg
28. februar 2024

Da Arnstein Staverløkk i NINA sjekket insektfella fra Drangedal i Telemark fant han to nye arter som verden ikke har sett før. De trengte derfor et navn og valget falt på «Staverlokki» og «Sannes». 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: