News

NINA news

Kartlegg nedbygging av natur selv
30. januar 2024


Nå er kartet som NRK brukte for å kartlegge nedbygging i Norge tilgjengelig – og du kan bidra til å gjøre det enda bedre.

Barn leker stadig mindre i naturen
23. januar 2024

Barnas bruk av naturen har langt på veg normalisert seg igjen etter koronapandemien, men den langsiktige trenden viser at barn tilbringer stadig mindre tid i naturen.

Ulike målemetoder avdekket store forskjeller i elvenes miljøtilstand
22. januar 2024

Tilstanden på miljøet i norske elver kan være dårligere enn vi har trodd. I en fersk studie anbefaler forskere å utvikle nye DNA-baserte måter å måle naturmangfold og økologisk tilstand på. I dag måles stort sett bare effekten av overgjødsling fra jordbruk og kloakkutslipp.  

Hannbjørn avslørt av ny teknologi da den tok elgkalv
18. januar 2024

For første gang har forskere sett en hannbjørn drepe en elgkalv, uten at mennesker var i nærheten. Det var mulig fordi både bjørnen og mora til kalven var utstyrt med GPS-halsbånd med nærhetssensorer.

Anbefaler bedre overvåking av DNA hos dyr og planter
16. januar 2024

Klimaendringer og forandringer av leveområder legger press på mange dyr og planter i Europa. Artene som vil klare seg best er de med høy variasjon i arvestoffet, som gjør at de kan tilpasse seg endringene. Vi bør derfor følge bedre med på genetisk diversitet hos dyr og planter, anbefaler forskere.

Trekkende sjøfugler utnytter vinden
15. januar 2024

SEATRACK-data brukt til å studere sammenhengen mellom Nord-Atlanterens vindsystem og sjøfuglenes trekkruter.

Viser nedbygging av naturen ved hjelp av fugleperspektiv og kunstig intelligens
10. januar 2024

Gjennom gravende journalistikk og tett samarbeid med forskere kunne NRK dokumentere hvordan vi har mistet bit for bit av norsk natur. Her får du historien bak tallene og lenke til dataene som er brukt.

75 kommuner testet kvotefri jakt på hjortekalv
8. januar 2024

Hvordan påvirker kvotefri jakt på hjortekalver jaktuttaket og jegernes jaktinnsats? Resultatet fra 75 kommuner viser at FriKalv betyr lite for hvor mange kalver som felles totalt.

Finner store genetiske endringer i 1 av 3 laksebestander, deriblant Namsen
5. januar 2024

Rømt oppdrettslaks har i stor grad krysset seg inn i mange ville laksebestander. Det viser nye beregninger som inkluderer 95 % av villaksen i Norge.
 

Ny indikator for sjøfuglbestandenes tilstand
4. januar 2024

Ny indikator kan være starten på en mer helhetlig og forvaltningsrelevant måte å vurdere tilstanden til marine miljøer på.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: