News

NINA news

Røya blir døgnvill i jula
27. desember 2017

Forskerne har funnet ut at røya har en «indre klokke» og følger en døgnrytme selv om det er helt mørkt under flere meter is og snø på Svalbard i mørketida. Men akkurat i romjula blir den døgnvill.

Bra år for fjellreven
21. desember 2017

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!

Blir partner med verdens beste fiskebiologer
20. desember 2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

Fekk 8 millionar til å forske på laksegenetikk
19. desember 2017

NINA-forskar Geir Bolstad fekk heile åtte millionar i «førjulsgåve» frå Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte til unge forskertalent. 

Skal avsløre villaksens liv i havet
15. desember 2017

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Gamle trær viktigere enn styving for mangfold av lav, sopp og moser
14. desember 2017

Styvede trær har et høyere artsmangfold, men dette skyldes trolig trærnes høye alder

Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig
13. desember 2017

Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ned elvene. 

Mange vil besøke attraktive Kjerag
6. desember 2017

Mange synes at turen til Kjerag er krevende, men det skal den være

Kari Øvrelid er ny styreleder i NINA
1. desember 2017

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE region Midt, er ny styreleder i NINA

Lundenes trekkmønstre avdekker at vinterforholdene påvirker deres hekkesuksess
1. desember 2017

En rykende fersk forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Current Biology viser hvordan ulike overvintringsstrategier hos lunder fra ulike kolonier spredt over hele artens utbredelsesområde innvirker på deres reproduktive evne i den påfølgende hekkesesongen. Kolonistørrelse, trekkrutens lengde og vinterområdets breddegrad er blant faktorene som slår negativt ut på hekkesuksessen.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: