News

NINA news

Ny statusoppdatering fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
28. juni 2018

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter.

Våtmarker er verdt flere milliarder kroner
28. juni 2018

Hvordan våtmarkene våre har det påvirker helse, velferd og samfunnsutvikling. 

Årsmelding 2017
27. juni 2018

Nå kan du lese NINAs årsmelding for 2017

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge
21. juni 2018

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten.

Mye lakselus på Vestlandet i vår
19. juni 2018

Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både laks og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var det generelt lite lus på vill laksefisk.

Ny maur-art stoppet nesten bok om seg selv
16. juni 2018

«Alvorlig situasjon på laboratoriet». Det er meldinga insektforsker Arnstein Staverløkk får av sin kollega Frode Ødegaard like før de setter det siste punktumet i den nye boka Maur i Norge.

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene
11. juni 2018

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet i 2014.

Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder
7. juni 2018

Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt. Har det endret forvaltningspraksis, og har det påvirket villaksen i elvene?

Arter på nett: hoppekreps og vannlopper
6. juni 2018

Bli kjent med vannlopper og hoppekreps - små krepsdyr som lever i ferskvann over hele landet. 

Kunnskapsløft for friluftsliv må til
5. juni 2018

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Da trengs det også en plan for hvordan offentlige myndigheter vil styrke forskningen om friluftsliv.

 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: