News

NINA news

Flere kortnebbgjess enn først beregnet
29. januar 2016 Høstjakta som skal regulere antallet kortnebbgjess blir basert på resultatene av vårtellingen. Vintertellingen av kortnebbgjessene viste imidlertid at om lag 10 000 gjess manglet i vårtellingen.
Elvemuslinger fikk midlertidig adresse – unnslapp rotenondøden
28. januar 2016 Da innsjøene i Fustavassdraget måtte rotenonbehandles på grunn av fiskeparasitten gyro, sørget en redningsaksjon for at elvemuslingen ikke ble utryddet i vassdraget.
Få morløse kalver etter jakta
28. januar 2016

Det er få elg- og hjortekalver som går alene uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr og ikke etterlate noen morløse kalver. Noen regionale forskjeller gjør det likevel viktig å opprettholde fokus på gode jaktholdninger.

Toppforsk-millioner til NINA
27. januar 2016 Hvordan kan ville dyr og mennesker leve side om side i vår moderne verden? NINAs forskere tar for seg de store spørsmålene i banebrytende prosjekt. 
Status quo for Europas ferskvannsmuslinger
25. januar 2016 Som små renseanlegg holder de elver og innsjøer rene. Nå avdekker et omfattende samarbeid mellom forskere fra 26 land hvordan det står til med de store ferskvannsmuslingene i Europa.
Pollinerende insekter gir bonden større avlinger
22. januar 2016 Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter på jordene vil kunne høste mer av markens grøde. Insektene bestøver plantene og fører til større avlinger, viser ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Resultatene publiseres i dag i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science.
Mye lakselus i 2015
21. januar 2016 Det var en generell økning i smittepress av lakselus på ville laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) i 2015 i forhold til 2014. Trolig har vill utvandrende laksesmolt fra både Hordaland (Hardanger og Nordhordland), Sogn og Fjordane (ytre Sognefjord), Møre og Romsdal (Storfjord) og Nordland (Nordfolda) blitt negativt påvirket av lakselus i 2015. Ved flere av overvåkingslokalitetene hadde sjøørreten så høye lakseluspåslag at dette kan ha hatt en bestandsreduserende effekt.
Funker det å jage gjess?
20. januar 2016 Gjess som beiter på innmark gir bønder store økonomiske tap, og mange ser ingen annen utvei enn å jage dem. Men hvor effektivt er det egentlig?
Er viltkamera framtiden i gaupeovervåkingen?
5. januar 2016

En ny studie viser at viltkamera er et godt alternativ til dagens snøbaserte overvåking av gauper i områder med lite snø. Viltkameraene er også en ny måte å studere gaupe og andre pattedyr uten at forskere trenger å fange og merke dyrene med GPS-halsbånd.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: