News

NINA news

Storsatsing på vannkraftforskning
30. januar 2017

Mandag 30. januar åpner Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon. 

Buss er best for villreinen på Dovrefjell
26. januar 2017

Åtte års forskning konkluderer med at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen. Omfattende merking av både folk og rein har gitt verdifull kunnskap.
 

Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus i 2016
25. januar 2017

Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016.

Jakten på antarktispetrellen
13. januar 2017

Det er mer enn 20 år siden han sist var her. Hva har skjedd i mellomtiden? Svein-Håkon Lorentsen, sjøfuglforsker i NINA, rapporterer fra feltarbeid i Antarktis.

Endelig NINA Bergen
10. januar 2017

NINAs nye avdeling i Bergen ble offisielt åpnet i dag. Den nye avdelingen er blitt svært godt mottatt av de biologiske kollegaene i byen. 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: