News

NINA news

Anbefaler å vente med skogplanting
31. oktober 2013 NINA har avgitt høringsuttalelse til rapporten “Planting av skog på nye arealer som klimatiltak (M26-2013)”. 
NINA feirer 25 år
29. oktober 2013 Den 1. september i år var det 25 år sida NINA ble etablert. Da skilte naturforskning og naturforvaltning lag.
Offisiell åpning av NINA-huset
29. oktober 2013

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg. Et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået: et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.


Nyoppdaget maur med nyttige bieffekter
24. oktober 2013 Da maurarten Formica foreli ble funnet i sommer ble forskerne overrasket over hva de egentlig hadde oppdaget. Arten var nemlig ikke bare en kuriositet, men en liten «vedlikeholdsarbeider» som kan bidra til å hindre gjengroing i naturen.
Kan åtejakt på jerv effektiviseres?
18. oktober 2013 Med mer kunnskap om jervens atferd ved ulike typer kadaver kan åtejakta på jerv gjøres mer effektiv. 
Bedre i sør, verre i Midt-Norge
10. oktober 2013 I Nord-Trøndelag ser det ut til at infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har vært høyere i år enn tidligere. Den samme tendensen er også observert i Finnmark. Lenger sør ser situasjonen noe bedre ut enn før, og både sjøørret- og laksesmolt har sannsynligvis fått lav luseinfeksjon under smoltutvandringen.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: